ARUTELU: Aita meil aidata aitajaid

Estonian Gestalt & Training Center (EGTC) on fookusesse võtnud
aitajate aitamise. Oleme astumas samme varajase sekkumise ja personaalse
toetuse programmi loomiseks, millele tuginedes pakume Eestis treeningut
100le spetsialistile, et nad oskaksid vältida läbipõlemist, kaastundeväsimust ja sekundaarse traumatisatsiooni ohtu.

Selleks, et programm saaks osalejatele võimalikult praktiline ja
kasulik, kutsume puudutatud valdkondade esindajaid kaasa mõtlema ja
rääkima 7. märtsil 2024 kl 11-14 toimuval arutelul “Aita meil aidata aitajaid”.

Peame nõu, millist tuge vajavad probleemsete ja traumeeritud noortega
(vanuses 10-24) töötavad spetsialistid: noorsootöötajad, lastekaitsjad,
sotsiaaltöötajad ja -pedagoogid, ohvriabitöötajad, vaimse tervise
spetsialistid, politseinikud, kohtunikud, vanglaametnikud jt.

Registreerumine: kaire@egtc.ee

Ürituse lisainfo: https://siinjapraegu.ee/aita-meil-aidata-aitajaid/

Projekti kohta loe: https://safe.egtc.ee/

Scroll to Top