EPTA dokumendid ja juhendid

Liitumisavaldus

Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsiooniga liitumiseks tuleb täita liitumisavaldus ning saata aadressile info@psühhoteraapia.ee

Eetikakoodeks

EPTA eetikakoodeks sõnastab ja piiritleb terapeutide professionaalse käitumise raamid ja suunised.

Euroopa sertifikaat

EPTA on Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni (EAP) poolt tunnustatud kui Eestis toimiv psühhoteraapia valdkonna katuseorganisatsioon (National Awarding Organization – NAO)EPTA staatus annab võimaluse kõikidel organisatsiooni üksikliikmetel taodelda soovi korral rahvusvahelist psühhoterapeudi sertifikaati (European Certificate for Psychotherapy – ECP).

Litsentsi taotlemiseks peab psühhoterapeudi õppe lõpetanu liituma vastava teraapiasuuna kohaliku erialaühinguga ja esitama taotluse litsentsi saamiseks. Esmalt hinnatakse taotluse vastavust litsentseerimistingimustele vastava teraapia liigi erialaühingus. Heakskiitmisel edastab erialaühing taotluse katuseorganisatsioonile, kes heakskiitmisel väljastab psühhoterapeudina praktiseerimist lubava Euroopa litsentsi viieks aastaks. Litsentsi peab uuendama iga 5 aasta järgi.

  • Otsene litsentseerimine toimub indiviidide puhul, kes on läbinud vastava väljaõppe organisatsioonis, mis vastab kohaliku katuseorganisatsiooni ja vastava üle-euroopalise akrediteerimisorganisatsiooni poolt tunnustatud tingimustele ja on akrediteeritud Väljaõppe- ja akrediteerimiskomisjoni poolt ning omab Euroopas Akrediteeritud Psühhoteraapia Instituudi staatust.
  • Varasemate õpingute ja töökogemuse (VÕTA) arvestamise printsiipe rakendatakse psühhoterapeutide puhul, kes on läbinud tingimustele vastava psühhoteraapia väljaõppe (või ekvivalendi) ja on olnud praktiseerivad psühhoterapeudid vähemalt 3 aastat peale väljaõppe lõpetamist.

Täpsema info taotlemise korra ja vajalike dokumentide kohta leiab allolevatelt linkidelt:

Kutse taotlemine Eestis

EPTA algatusel alustati 2012. aastal koostöös SA Kutsekojaga psühhoterapeudi kutse väljatöötamist. Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit. Kutsestandardi koostamise aluseks on tööanalüüs – millised on tööülesanded ja kuidas töötaja neid täidab. Kutsestandard on aluseks õppekavade koostamisele ja isikute kompetentsuse hindamisele.

Psühhoterapeudi kutsestandardi väljatöötamises osalevad esindajad allolevatest organisatsioonidest:
Eesti Eksistentsiaalse Psühhoteraapia Ühing
Eesti Gestaltpsühhoterapeutide Ühing
Eesti Pereteraapia Ühing
Eesti Psühhoanalüütiline Selts
Eesti Psühhoanalüütilise Lasteteraapia Selts
Eesti Psühhodraama Ühing
Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsioon

Kutsestandardi väljatöötamine toimus aktiivselt kuni 2017. aastani. Hetkel on protsess ajutiselt peatatud.

Kaebused

Kaebuste ja apellatsioonide käsitlemise korra eesmärk on luua riivete, lahkhelide ja rikkumiste korral võimalus info vahetamiseks, suhtluseks, vaatenurkade esitamiseks, uurimiseks, lepituseks ja heastamiseks, nii et kõik kaebusega seotud isikud on õiglaselt koheldud, toetatud ja kuuldud ning järgitakse EPTA eetilisi tõekspidamisi.

Scroll to Top