Oksana Peetsalu

Eesti Eksistentsiaalse Psühhoteraapia Selts
Eesti Grupianalüüsi Selts
Euroopa sertifikaadi omanik
oksanapeetsalu@gmail.com
+372 525 7762
Töökeel: vene keel